SEO optimalizácia cesta k lepším výsledkom vyhľadávania

  • Ján Paško
  • 16. June 2014 16:40

Mať dnes webovú stránku nestačí. Ak  sa Vaša webová stránka nenachádza na popredných priečkach vo vyhľadávačoch znamená to odliv potencionálnych zákazníkov. Už aj v našich podmienkach je na internete obrovská  konkurencia.  Pre každý výrobok , alebo službu nájdeme kvantum podobných web stránok, ktoré ponúkajú rovnaké alebo podobné riešenie.

Ak dnes stránka nie je optimalizovaná neprináša požadovaný efekt.

Čo je to vlastne SEO (seo optimalizácia) ?

Skratka SEO vychádza zo slov search engine optimazation, čo znamená optimalizácia pre vyhľadávače a delíme ju na on-page  a off-page .

On- page SEO

Je to optimalizácia samotných stránok, kde sa zameriavame na obsah, ich navigačnú štruktúru, titulky stránok, kľúčové slová, popisy, url adresy

SEO optimalizácia

Off-page SEO

Off-page faktory sú všetky úpravy, ktoré nie sú realizované na konkrétnej internetovej adrese ako nákup spätných odkazov, registrácia do katalógov, linkbuilding.

O dobrom umiestnení vo vyhľadávačoch rozhoduje hlavne kvalita off-page faktorov, ktoré je potrebné neustále zdokonaľovať.

On-page optimalizácia ovplyvňuje ako sa vyhľadávače pozerajú na Vašu webovú stránku a off-page optimalizácia ovplyvňuje čo si budú vyhľadávače o Vašej stránke myslieť.

Čo je cieľom seo optimalizácie?

Cieľom SEO optimalizácie  je zviditeľniť Váš web vo vyhľadávačoch tak, aby naň prichádzalo čo najviac dobre zacielených návštevníkov za prijateľné náklady.

Samotný proces optimalizácie je veľmi potrebný, pretože zvýši povedomie o Vašej webovej stránke.

Ak chcete optimalizovať Vaše stránky môžete sa obrátiť na spoločnosť Najreklama . 

Comments are closed.